Turvapuhelin

Turvapuhelin koostuu itse puhelimesta ja hälytysrannekkeesta. Kaatuessa tai muun hädän sattuessa ranneketta painamalla turvapuhelin soittaa hälytyskeskukseen ja avaa puheyhteyden. Hälytyskeskus näkee hälyttäjän tiedot ja vaikka puhuminen ei onnistuisi, pystyy hälykeskus lähettämään avun paikalle oikeaan osoitteeseen.

Turvaa ja mielenrauhaa

Turvapuhelin luo turvallisen ympäristön. On mukava tietää, että hoitaja on vain napin painalluksen päässä kellonajasta riippumatta.

Tilaa palvelumme

Turva-auttajat

Hämeen Ensiapupalvelun turva-auttajat Tampereella ja lähikunnissa ovat hoitoalan ammattilaisia. Muualla Suomessa meillä on yhteistyöverkosto eri auttajatahojen kanssa vaihdellen kunnittain. Hälytyksen saatuaan turva-auttaja tulee paikalle, tekee hoidontarpeen arvioinnin, perusmittaukset ja tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon. Tarvittaessa käynnistä ilmoitetaan myös omaisille.

Hälytyskeskus

Hälytyskeskuksessa on miehitys kellon ympäri. Hälytyskeskuksen päivystäjät määrittävät avun tarpeen ja ohjaavat auttajat paikalle. Myös hälytyskeskuksen työntekijät ovat hoitoalan ammattilaisia.