Kotihoito

Tukea kotona asumiseen ja päivittäisiin askareisiin

Myös kotihoidon käynnit kuuluvat turva-auttajien toimenkuvaan. Palvelu ja hoitosuunnitelma tehdään aina ensimmäisellä käynnillä. Tarjoamamme kotihoitopalvelut vaihtelevat kunnittain. Yhteydenottosivulla voit laittaa hoitajillemme viestiä ja kysyä lisää oman kuntasi alueen palvelun tarjonnasta.