Turvapuhelinpalvelut

Turvapuhelinpalvelut

Turvapuhelinpalvelut

Turvapuhelinpalvelut

Hyvään elämään kuuluu turvallisuuden tunne kotona.

Hyvään elämään kuuluu turvallisuuden tunne kotona. Tieto siitä, että apu tulee eikä ole hädän hetkellä yksin, luo turvaa ja sitä kautta hyvän elämän laadun. Turvallinen koti ja ympäristö luovat pohjan viihtyisälle asumiselle.

Hoitajien perustama

Hoito- ja turvapuhelinalan ammattilaiset alkoivat suunnitella hoitajien hallinnoiman yrityksen perustamista vuonna 2013.  Turvapuhelinpalvelujamme ohjaa tietyt alalle muodostuneet laatukriteerit, joita olimme takavuosina rakentamassa. Näistä asioista haluamme pitää kiinni, sillä hyvään palveluun kuuluu varmuus ja luotettavuus. Nämä ovat arvojamme turvapuhelinpalveluissa ja mielestämme myös jokaisen sitä tarvitsevan perusoikeus.